☀️ Délka slunečního svitu ☀️

Délka slunečního svitu udává počet hodin za den, měsíc nebo rok, po které přímé sluneční záření dosahovalo zemského povrchu (intenzita musí dosáhnout alespoň 120 W/m2). Trvání slunečního svitu záleží na délce dne, na výskytu oblačnosti a mlh a na překážkách v okolí místa pozorování. To znamená, že jde o dobu, kdy je nebe nádherně čisté bez oblačnosti. Pokud je tedy délka slunečního svitu třeba 6 hodin denně, neznamená to, že slunce svítí pouze 6 hodin a pak zapadne. Jde o dobu, kdy dopadá na zem nejvíce jeho paprsků.

Doba slunečního svitu udává časový interval, po který svítilo slunce (např. od 15:00 do 17:30).Měření slunečního svitu

Trvání a doba slunečního svitu se měření slunoměry (heliografy), které mohou být různých typů:

Aktinometr je přístroj pro srovnávací měření slunečního záření. Aktinometry se používají především v meteorologii. Na rozdíl od pyrheliometru neumožňuje měření intenzity slunečního záření přímo v absolutních fyzikálních jednotkách. Aktinometr umožňující registrační záznam se označuje jako aktinograf.