Délka slunečního svitu

Délka slunečního svitu udává počet hodin za den, měsíc nebo rok, po které přímé sluneční záření dosahovalo zemského povrchu. Trvání slunečního svitu záleží na délce dne, na výskytu oblačnosti a mlh a na překážkách v okolí místa pozorování.

Doba slunečního svitu udává časový interval, po který svítilo slunce (např. od 15:00 do 17:30).Měření slunečního svitu

Trvání a doba slunečního svitu se měření slunoměry (heliografy), které mohou být různých typů:

Aktinometr je přístroj pro srovnávací měření slunečního záření. Aktinometry se používají především v meteorologii. Na rozdíl od pyrheliometru neumožňuje měření intenzity slunečního záření přímo v absolutních fyzikálních jednotkách. Aktinometr umožňující registrační záznam se označuje jako aktinograf.